Publisert 14.02.2023 , sist oppdatert 01.11.2023

Karttjenester Vannrammedirektivet utgår

NVE's Karttjenester for Vannrammedirektivet avsluttes per 1.5.2023

REST: https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Vanndirektiv/MapServer

NVE's Karttjenester for Vannrammedirektivet avsluttes per 1.5.2023

REST: https://nve.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Vanndirektiv/MapServer

WMS: https://nve.geodataonline.no/arcgis/services/Vanndirektiv/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Miljødirektoratet tar over ansvaret. Gjerne bruk disse.

REST: https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/rest/services/WMS/Vannforskriften_TilstandPotensialRisiko_OGC/MapServer

WMS: https://kart2.miljodirektoratet.no/arcgis/services/WMS/Vannforskriften_TilstandPotensialRisiko_OGC/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS