Publisert 21.11.2022 , sist oppdatert 01.11.2023

Oppdatert karttjeneste Hydrologiskedata

Karttjenesten Hydrologiskedata2 oppgraderes til Hydrologiskedata3. Datasettet er oppdatert med avrenningskartet for 30års periode 91_20.  Tjenesten Hydrologiskedata2 avsluttes 01.03.2023

Tjenesten Hydrologiskedata2 avsluttes 01.03.2023

REST: HydrologiskeData2 (MapServer) (geodataonline.no)

WMS: https://nve.geodataonline.no/arcgis/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Den  oppgraderes til Hydrologiskedata3.

Datasettet er oppdatert med avrenningskartet for 30års periode 91_20. 

kartlag 39 og 40 utgår.

rest: HydrologiskeData3 (MapServer) (geodataonline.no)

wms: https://nve.geodataonline.no/arcgis/services/HydrologiskeData3/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS