Publisert 02.12.2015 , sist oppdatert 17.10.2023

Bruk av Hydra II

Bli bruker av Hydra II

Systemet kjører på NVEs interne Linux-maskiner, og du får tilgang via en terminaltjener hos oss. Det er en stor mengde avanserte oppslags- og analyseprogram og også mulighet for å lagre egne prosjektdata i systemet. Ta kontakt på hydrology@nve.no for priser og betingelser. Vi tilbyr normalt en gratis prøveperiode.

Brukerveiledninger

Bruk av arbeidsserier/prosjektdata
I dette dokumentet blir oppretting og editering av arbeidsserier gjennomgått, med et spesielt blikk mot programmet SEREDIT (selv om mulighetene i DAGUT og FINUT også blir nevnt).

Arbeidsserier-eksempelsamling
Her blir en del oppklarende eksempler på oppretting og editering av arbeidsserier beskrevet.

DAGUT
Dokumentet inneholder veiledning i bruk av vårt hoved-program for døgndata-analyse og presentasjon. Her blir brukergrensesnittet og den funksjonalitet som er spesifikt for DAGUT beskrevet.

FINUT
Dette dokumentet beskriver vårt program for findata-analyse og -presentasjon. Brukergrensesnitt og spesiellt funksjonalitet blir beskrevet her.

HYSOPP
Dette er en beskrivelse av programmet HYSOPP, et program for oppslag og editering på HYDRA2-databasen.

TABLEREPORT
Her blir vårt program for tidsserie-oversikt beskrevet.

VFTAB
Dokumentet beskriver VFTAB, et program for visning av vannføringskurver.

DAGUT/FINUT
Her blir analyse- og presentasjons-modulene som er felles for DAGUT og FINUT beskrevet.

CHECK-HOMOGENEITY
Dette er et program for å sjekke om en vannførings-tidsserie er homogen, alternativt om den inneholder en glidende eller sprangvis trend. Prinsippet bak analysen er bayesiansk noe som innebærer at resultatene blir presentert som sannsynligheter for de ulike modellene. Et database-uavhengig-program er lagt ut på nettsiden: http://folk.uio.no/trondr/hydrasub.

FLOM_ANALYSE
Dette programmet foretar lokal flom-frekvens-analyse på en nyere og mer oppdatert enn den man finner i FINUT/DAGUT. Det er derfor er vårt foretrukne program for slik analyse. Programmet kan foreta det vi kaller full lokal+regional analyse på døgndata. (En simuleringsstudie viser er bedre enn alle de rent lokale analysene og også bedre enn enkel lokal+regional analyse når man har 10 år eller mer med data). Programmet tillater også at man henter flomtopper fra de kvalitetssikrede flom-tabellene (default) heller enn fra tidsserier.

Brukerveiledninger for nedlasting