Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 18.04.2023

Kostnadsgrunnlag for vasskraftverk

Kostnadsgrunnlag for vasskraftverk

Desse rapportane gjev investeringskostnadar for alle element i eit vasskraftverk, som turbinar, generatorar, røyr og tunnelar, dammar osb. Ein rapport tek føre seg kostnadane for små kraftverk, altså mindre enn 10 MW; medan ein tek føre seg dei større.

Det vert årleg henta inn informasjon om prisutviklinga i marknaden, slik at det er muleg å justere kostnadsnivået mellom kvar hovudoppdatering.

Rapportane vart sist oppdaterte med kostnadsnivå 1.1.2015.

Rapportar for nedlasting:

Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (pdf)

Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg (pdf)

Engelske versjonar vart sist oppdatert med kostnadsnivå 1.1.2010.

Cost base for small-scale hydropower plants (pdf)

Cost base for hydropower plants (pdf)

Årleg vert det utarbeidd indeksar for kostnadsutviklinga for vasskraftprosjekt. Det vert laga indeksar for desse fagområda: maskin, elektro, bygg generelt, tunnelar og dammar (fyllingsdammar). Indeksane kan lastast ned til høgre, under "Kostnadsutvikling for vasskraftverk".