Publisert 12.12.2022 , sist oppdatert 22.12.2023

Modell av det norske vannkraftsystemet

NVE har laget et vannkraftmodelldatasett for det norske vannkraftsystemet. Dette datasettet er åpent tilgjengelig for bruk, og kan lastes ned både i DETD-format og i excelformat. Datasettet inneholder kraftverk satt i drift ved utgangen av 2022. Tilsiget  til datasettet er basert på NVEs nye avrenningskart for 1991-2020.

Datasettet på DETD-format (Sintef-format) kommer i to forskjellige utgaver.

  • Det ene inneholder én fil per vassdrag for litt over 100 vassdrag i Norge. Dette inkluderer alle større kraftverk (>10 MW) og en del småkraftverk som får regulert tilsig.  Om lag 670 av 1795 kraftverk inngår i denne utgaven av datasettet. Samlemoduler for småkraft for hvert av de 15 samkjøringsmodellområdene (EMPS-områdene) er også inkludert i vassdragsfilene. All småkraften per område et modellert som ett kraftverk.
  • Den andre utgaven inneholder én detd-fil for hvert av de 15 samkjøringsmodellområdene (EMPS-områdene). Dette er en sammenstilling av vassdragene som ligger i samme område, og kan brukes til modellering av vannkraftsystemet i Samkjøringsmodellen. Denne utgaven inkluderer også samlemoduler  per EMPS-område for småkraft i området som ikke er detaljmodellert. 

Datasettet kan lastes ned fra menyen til høyre, sammen med en innholdsbeskrivelse. Vi tar forbehold om at det finnes feil og mangler i enkeltvassdrag, og at det noen steder er gjort skjønnsmessige korrigeringer av inputparametere.  Si gjerne fra dersom du finner større feil eller mangler ved bruk av datasettet.