Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.03.2021 , sist oppdatert 19.01.2022

Status for ny vannkraftproduksjon