Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 29.09.2023

Eierskap i norsk vann- og vindkraft

Denne oversikten er basert på NVEs vannkraft- og vindkraftdatabase og Skattetatens aksjonærregister.  Oversikten ble sist oppdatert september 2023.

88 % av norsk vannkraft er offentlig eid, mens tilsvarende tall for vindkraft er 22 %. Om lag to tredjedeler av vindkraften er eid av utenlandske selskaper. 

 

Eierskap i vannkraft

 Eierskap i vindkraft
  Alle kraftverk Over 10 MW Under 10 MW Alle kraftverk

Offentlig

88 % 92 %

 51 %

 22 %

 • Statlig
     41 %      44 %

     11 %

     12 %

 • Kommunalt
     42 %      42 %

     37 %

     7 %

 • Fylkeskommunalt
     4 %      5 %

     2 %

     2 %

 • Offentlige investeringsfond
     1 %      1 %

     1 %

     1 %

Utenlandsk 8 % 6 %

 27 %

68 %

Norsk privat

4 % 2 %

 21 %

10 % 

Ukjent

0 % 0 %

 1 %

0 % 

Tabell 1: Oversikt over eierskapsfordelingen i vannkraft etter midlere årsproduksjon og vindkraft etter normalårsproduksjon. Referanseperioden for tilsig for vannkraft er 1991-2020. Oversikten over kraftverk er oppdatert september 2023, og eierne av selskapene er fra Skatteetatens aksjonærregister for desember 2022. Tabellen inkluderer kun kraftverk som er i drift.

Kategorien «statlig» består hovedsakelig av Statkraft både for vann- og vindkraft. For vannkraft er største øvrige bidragsyter Nærings- og fiskeridepartementet gjennom deres eierskap i Norsk Hydro. For vindkraft er største øvrige statlige eier Finnmarkseiendommen, som eier andeler i Finnmark Kraft AS. Folketrygdfondet, som blant annet har eierandeler i Norsk Hydro, og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er de største aktørene i kategorien «offentlige investeringsfond» for vannkraft. 

Forrige oppdatering omfattet kraftverk i drift per februar 2023 og var basert på Skatteetatens aksjonærregister ved utgangen av desember 2021. De største endringene i dagens oversikt sammenlignet med forrige oppdatering er:

 • Utenlandsk eierskap i småkraft (< 10 MW) har økt fra 24 til 27 %
 • Norsk privat eierskap i småkraft (< 10 MW) har gått ned fra 23 til 21 %
 • Norsk privat eierskap i vindkraft har økt fra 8 til 10 %
 • Offentlig eierskap i vindkraft har gått ned fra 24 til 22 %

Ved forrige oppdatering hadde det skjedd større endringer sammenlignet med oversikten fra mai 2020 med aksjonærregister fra utgangen av 2019. De viktigste endringene ved forrige oppdatering med data per februar 2023 sammenlignet med mai 2020 var: 

 • Utenlandsk eierskap i vindkraft har økt fra 62 til 67 %
 • Norsk privat eierskap i vindkraft har økt fra 5 til 8 %
 • Offentlig eierskap i vindkraft har gått ned fra 33 til 24 %
 • Utenlandsk eierskap i småkraft (< 10 MW) har økt fra 18 til 24 %
 • Norsk privat eierskap i småkraft (< 10 MW) har gått ned fra 29 til 23 %

Oversikt over de ti største vannkraftselskapene

Statkraft er Norges største vannkraftselskap med 45 TWh i midlere årsproduksjon. Dette utgjør 33 % av Norges årlige vannkraftproduksjon, som er på om lag 137 TWh. Nærmest Statkraft følger Hafslund og Å Energi.

Nr

Selskap

Midlere årsproduksjon (TWh)

Andel av Norges vannkraftproduksjon

1

Statkraft SF

45,2*

33,0 %

2

Hafslund AS

16,5

12,1 %

3

Å Energi AS

10,3

7,5 %

4

Norsk Hydro ASA

9,1

6,7 %

5

Eviny AS

7,5

5,5 %

6

Lyse AS

6,8

4,9 %

7

NTE AS

3,4

2,5 %

8

Sunnhordland Kraftlag AS

2,6

1,9 %

9

Akershus Energi AS

2,5

1,8 %

10

Salten Kraftsamband AS

2,2

1,6 %

 

Sum ti største selskap

106,1 av totalt 137,1

77,4 %

Tabell 2. Midlere årsproduksjon er referert til tilsigsperioden 1991-2020. Oversikten over kraftverk er oppdatert september 2023, og eierne av selskapene er fra Skatteetatens aksjonærregister for desember 2022. 

* Statkraft eier 67 % av Skagerak Energi. Denne andelen er medregnet hos Statkraft i tabellen, og Skagerak Energi er derfor ikke ført opp. Statkrafts andeler i Å Energi og Eviny er medregnet i statlig eierskap i tabell 1, men ikke i Statkrafts eierskap i tabell 2.

Oversikt over de ti største vindkraftselskapene

Statkraft er også Norges største vindkraftselskap med 2,0 TWh i normalårsproduksjon. Dette utgjør 11,9 % av normalårsproduksjonen for vindkraft, som er på om lag 16,9 TWh. Nærmest Statkraft følger Hyfe Holding og Stadtwerke München.

Nr

Selskap**

Normalårsproduksjon (TWh)

Andel av Norges vindkraftproduksjon

1

Statkraft SF

2,0

11,9 %

2

Hyfe Holding GmbH

1,5

8,7 %

3

Stadtwerke München GmbH

1,4

8,4 %

4

Oyfjellet Wind Holdco Sarl

1,3

7,8 %

5

Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P

1,3

7,5 %

6

EIP Wind Power Central Norway Holding S.À.R.L

0,8

4,6 %

7

Nordlicht Holding GmbH & CO. Kg

0,8

4,5 %

8

Aneo Holding AS

0,7

4,0 %

9

Nordic Wind B.V.

0,6

3,8 %

10

Susi Renewables 2 Sárl

0,5

3,2 %

 

Sum ti største selskap

10,9 av totalt 16,9

64,4 %

Tabell 3. Oversikten over kraftverk er oppdatert september 2023, og eierne av selskapene er fra Skattetatens aksjonærregister for desember 2022. 

** Utenlandske selskap i tabell 3 kan ha andre bakenforliggende eiere som ikke er registrert i Skatteetatens aksjonærregister.

 

 

Kontaktperson

Forklaring

Tabell 1 viser hvor mye av norsk vann- og vindkraftproduksjon som er eid av offentlige og private norske aktører og utenlandske aktører. Disse eier kraftverk ved å eie selskaper, som igjen kan eie både kraftverk og andre selskaper i lange og komplekse eierkjeder.

Tabell 2 og 3 viser de ti selskapene som eier mest kraftproduksjon i Norge. Disse selskapene eier en del av kraftproduksjonen sin gjennom å eie andre selskaper. Ingen av de ti selskapene i tabellen er selv eid av et annet selskap med mer enn 50 %. Noen av selskapene eier imidlertid mindre aksjeposter i de andre selskapene i tabellen. Kraftproduksjonen eid av selskap med selskapsformen Delt Ansvar (DA) er fordelt til eierne av DA-selskapet selv om ingen av dem eier mer enn 50 %.