Publisert 28.11.2016 , sist oppdatert 17.01.2024

God praksis vassdragsanlegg

For utbyggere av vassdragsanlegg er det viktig å planlegge og bygge anleggene slik at de gjør minst mulig skade på miljøet, og blir best mulig tilpasset landskapet . NVE har utarbeidet en rekke faktaark som presenterer god praksis når det gjelder miljø- og landskapsforhold.

Faktaarkene utgis suksessivt og erstatter NVEs veileder 2-2005.

Nr. 1-2015 Dammer og magasin

Nr. 2-2015 Luke og sjakthus

Nr. 3-2015 Riggområder

Nr. 4-2015 Inntak

Nr. 5-2015 Avfall, forurensning og støy

Nr. 6-2015 Massedeponi og tipper

Nr. 7-2016 Omløpsventiler

Nr. 8-2016 Vegetasjonsetablering

Nr. 9-2017 Midlertidig anleggsvei