Publisert 10.01.2023 , sist oppdatert 18.01.2024

Lover og regelverk

Grunnlaget for miljøtilsynets kontrollaktivitet er hjemlet i vassdragslovgivningen. 

 

Under er lenker til vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag):