Publisert 16.01.2009 , sist oppdatert 02.05.2024

Konsesjonsbehandling av nettanlegg

Kraftnettet består av nettanlegg med ulike spenningsnivå – fra 230 V, som forsyner vanlige husholdninger, til de største transmisjonsanleggene med spenning 420 kV. Det kreves konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive nettanlegg. Denne siden gir informasjon til deg som vil søke om konsesjon for nettanlegg og deg som er berørt av en utbygging. 

Konsesjonsoversikt (betaversjon)
Se din bedrifts konsesjoner på Altinn - Min side - Konsesjoner. For å logge inn trenger du tilgangen til enkelttjenesten "Min Side- konsesjon" i Altinn. Denne tilgangen gis fra selskapet som du skal operere på vegne av. Spørsmål om bruk av mine sider kan rettes til nettkonsesjoner@nve.no / 22 95 90 55 (åpen man-fre 09-12)

Innsending av konsesjonssøknad for nettanlegg
Søknader om konsesjon for nettanlegg sendes nve@nve.no

Øvrige henvendelser om behandling av nettanlegg
Telefon: 22 95 90 55, mandag-fredag kl. 09-12
E-post: nettkonsesjoner@nve.no