Publisert 16.01.2009 , sist oppdatert 23.06.2023

Konsesjonsbehandling av nettanlegg

Kraftnettet består av nettanlegg med ulike spenningsnivå – fra 230 V, som forsyner vanlige husholdninger, til de største transmisjonsanleggene med spenning 420 kV. Det kreves konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive nettanlegg. Denne siden gir informasjon til deg som vil søke om konsesjon for nettanlegg og deg som er berørt av en utbygging. 

Innsending av konsesjonssøknad for nettanlegg

Søknader om konsesjon for nettanlegg sendes nve@nve.no

Øvrige henvendelser om behandling av nettanlegg

Telefon: 22 95 90 55, mandag-fredag kl. 09-12

E-post: nettkonsesjoner@nve.no