Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.10.2022 , sist oppdatert 02.03.2023

Til deg som vil søke om konsesjon for nettanlegg

Denne siden gir informasjonen om våre krav til meldinger og søknader om anleggskonsesjon for nettanlegg. Melding/søknad sendes NVE på epost til nve@nve.no.