Publisert 18.03.2022 , sist oppdatert 04.07.2023

Stiksmoen

Stiksmoen er et ustabilt fjellparti ved Flåm i Aurland kommune. Fjellpartiet beveger seg opp mot 2,5 cm per år og har et estimert volum på ca. 0,4 millioner kubikkmeter. Hvis fjellpartiet raser ut kan skredmasser treffe bebyggelse og forårsake en flodbølge i fjorden som vil kunne ramme Flåm sentrum.

Årlig sannsynlighet for at fjellskred skal utløses fra Stiksmoen er vurdert til å være ca. 1/300 (tilsvarende en sannsynlighet på 0,33 % per år). Kombinasjonen med de relativt store konsekvensene ved et mulig fjellskred gjør at Stiksmoen klassifiseres som et ustabilt fjellparti med høy risiko. NVE vil derfor i løpet av 2022 sette i gang døgnkontinuerlig overvåking av fjellpartiet for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

Den kontinuerlige overvåkingen er planlagt til å bestå av en totalstasjon som måler mot 11 prismer i det ustabile fjellpartiet, GPS, klimastasjon, kameraovervåking og satellittbaserte radarmålinger.

Skredfaren fra Stiksmoen legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i utsatt område, relatert til både direktetreff av skredmasser og sekundærvirkninger som følge av flodbølge. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Nærbilde av Flåm sentrum med faresoner.
Nærbilde av Flåm sentrum med faresoner.
Nærbilde av Stiksmoen med faresoner og oversikt over instrumentering. GPS vil bli installert i løpet av 2022, øvrig instrumentering ble installert i 2021.
Nærbilde av Stiksmoen med faresoner og oversikt over instrumentering. GPS vil bli installert i løpet av 2022, øvrig instrumentering ble installert i 2021.
Oversiktsbilde over faresoner fra flodbølge. Flodbølgemodelleringen er utført på østre del av fjorden, der det finnes bebyggelse.
Oversiktsbilde over faresoner fra flodbølge. Flodbølgemodelleringen er utført på østre del av fjorden, der det finnes bebyggelse.