Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.12.2016 , sist oppdatert 28.03.2022

Indre Nordnes

Indre Nordnes er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark. Fjellpartiet har et volum på ca. 6 millioner m³ og beveger seg med ca. 0,5 cm per år. Et skred fra Indre Nordnes kan nå fjorden og forårsake flodbølge som vil påvirke bosetninger og infrastruktur langs Lyngenfjorden.

GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms
GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms

Et fjellskred fra Indre Nordnes er antatt å ha en årlig sannsynlighet på 1/1000-1/5000. Sett i kombinasjon med forventede konsekvenser av et skred er Indre Nordnes vurdert til å være et fjellparti med høy risiko. NVE har derfor etablert kontinuerlig overvåking av fjellpartiet for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

Indre Nordnes overvåkes ved bruk av  GPS-antenner, strekkstag, crackmeter og tiltmetere og satelittbasert radar.

Skredfaren fra Indre Nordnes legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i utsatt område, relatert til både direktetreff av skredmasser og sekundærvirkninger som følge av flodbølge. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Kart over det ustabile fjellpartiet Indre Nordnes med tilhørende faresoner:
(trykk og naviger i kartet for informasjon)

Baksprekk

Foto: Ingunn Hernes

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes

GNSS-mottaker

Foto: Ingunn Hernes