Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 06.05.2024

Skutshorn

Skutshorn er et ustabilt fjellparti som ligger i Vang kommune, Innlandet. Fjellpartiet beveger seg opp mot 3 cm per år. Et volum på opptil 6 millioner kubikkmeter kan rase ut i Vangsmjøse og forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelsen rundt innsjøen, blant annet Grindaheim og Øye. 

Årlig sannsynlighet for skred fra Skutshorn er vurdert til ca 1/300.  Skutshorn klassifiseres derfor som et ustabilt fjellparti med høy risiko. Siden 2024 har NVE hatt fjellpartiet under døgnkontinuerlig overvåking for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

Overvåkingen består av

  • en totalstasjon som måler mot 21 prismer i det ustabile fjellpartiet
  • tre GPSer, hvorav en er referanse som står på fast fjell
  • fem reflektorer som måles fra satellitt, hvorav en er referanse.
  • kameraovervåking.

Skredfaren fra Skutshorn legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i utsatt område for flodbølger.  For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.