Publisert 09.02.2022 , sist oppdatert 18.08.2022

Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land

På denne siden finner du informasjon om hvordan vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike interesser innenfor miljø og samfunn. Kunnskapen som presenteres på disse sidene har fått navnet "kunnskapsgrunnlaget", og det er resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater.