Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 13.02.2023

Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Forslaget har vært på en bred høring. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om å peke ut de 13 mest egnede områdene for vindkraft. Olje- og energidepartementet vurderer endringer i konsesjonssystemet. Kunnskapsgrunnlaget fra NVEs forslag til nasjonal ramme og høringsinnspillene er sentralt i dette arbeidet.

Foto: NVE
Foto: NVE

I arbeidet med nasjonal ramme har vi ønsket en åpen og etterprøvbar prosess. Vi har derfor publisert store deler av grunnlaget for NVEs forslag på denne nettsiden.

Ved å trykke på "oppdatert kunnskapsgrunnlag" får du tilgang til 21 temarapporter om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn.

Under "Utpeking av områder" kan du lese om alt vi har vektlagt når vi har vurdert 43 analyseområder for å peke ut de mest egnede områdene for vindkraft.

I kartløsningen til høyre kan du se alle de utpekte områdene sammen med eksklusjoner og andre viktige kartlag.

Underveis i arbeidet har det kommet inn mange innspill. Du kan lese disse hvis du trykker på "innspill". Det har også blitt laget noen rapporter og dokumenter som ikke har vært direkte knyttet til kunnskapsgrunnlag eller kart. Disse kan du finne på "Andre rapporter og dokumenter".

I forbindelse med overleveringen hadde vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund en kronikk på trykk. Den kan leses her. 

 

Last ned  presentasjon fra overlevering av forslag til nasjonal ramme (PDF).

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (NVE)

Prosjektleder Erlend Bjerkestrand (NVE)

Svein Grotli Skogen (Miljødirektoratet)

 

Opptak fra overlevering av nasjonal ramme for vindkraft.

Den korte filmen om hva forslag til nasjonal ramme for vindkraft er: