Produksjonsrapporter, kostnader og vindressurser

Nøkkeltall og begreper

Samlet installert ytelse: 5 074 MW

Produksjon: 14,8 TWh

Antall turbiner: 1388

Gj.snittlig turbinstørrelse: 3,66 MW

Brukstid: 3127 timer

Kapasitetsfaktor: 35,7 %

Ett vindkraftverk under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2022. Fire vindkraftverk ble ferdigstilt. Den andelen av kraftverket som allerede er satt i drift er inkludert i tallene over.

Brukstid: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.

Kapasitetsfaktor: Timer i året brukstiden utgjør i prosent. Brukstid på 2875 timer delt på 8760 timer i året gir kapasitetsfaktor på 32,8 %. 

Produksjonsindeks: Hvor mye vindkraftverkene har produsert i forhold til hvor mye vind det var i et gitt år. Gjennomsnitt for alle norske vindkraftverk som var i produksjon. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert mindre enn man kan forvente.

Tall og fakta

Rapporter

Kart