Produksjonsrapporter, kostnader og vindressurser

Nøkkeltall og begreper

Samlet installert ytelse: 5 083 MW

Produksjon: 13,96 TWh

Antall turbiner: 1392

Gj.snittlig turbinstørrelse: 3,65 MW

Brukstid*: 2829 timer

Kapasitetsfaktor*: 32,3 %

Ett vindkraftverk ble ferdigstilt og ett vindkraftverk ble reetablert i 2023.

*Syv kraftverk er tatt ut av kalkulasjonen på bakgrunn av at de er under konsesjonsgrensen, er offshore, var under bygging eller har ikke hatt normal drift.

Brukstid: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.

Kapasitetsfaktor: Timer i året brukstiden utgjør i prosent. Brukstid på 2875 timer delt på 8760 timer i året gir kapasitetsfaktor på 32,8 %. 

Produksjonsindeks: Hvor mye vindkraftverkene har produsert i forhold til hvor mye vind det var i et gitt år. Gjennomsnitt for alle norske vindkraftverk som var i produksjon. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert mindre enn man kan forvente.

Tall og fakta

Rapporter

Kart