Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.05.2011 , sist oppdatert 18.08.2022

Produksjonsrapporter

NVE har samlet inn produksjonsdata fra vindkraftverk og publisert årlige oppsummeringer av disse siden 2007. Rapportene publiseres i første kvartal hvert år og danner et bilde av utviklingen i både installert effekt og produksjon for norske vindkraftverk.