Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 09.01.2023

Hvordan utføre en utredning av fare for flom?

I del 3 av NVE veileder nr. 3/2022 Sikkerhet mot flom. Utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak finner du informasjon om hva som skal inngå i en utredning av flomfaren og hvordan utredningen kvalitetssikres og dokumenteres. Utredningen skal vise at kravene til sikkerhet mot flom i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 er oppfylt.

Her finner du flomsoner og aktsomhetsområder for flomi din kommune.

NVEs sider om arealplanlegging.