Publisert 04.06.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Offentlig journal

Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig via eInnsyn. 

Vi ber om at alle krav om innsyn bestilles gjennom www.einnsyn.no  Innsynskrav kan også sendes til innsyn@nve.no.

NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal.

NVE og Offentleglova

NVE er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova. Det betyr at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra NVE, som hovedregel er offentlige.