Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig vi Offentlig Eletronisk Postjournal (OEP).

Søk i OEP

Du kan se dokumentdetaljer, bestille innsyn i dokumenter, samt skrive ut eller lagre postjournaler i OEP.

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal.

Relevante lenker

Veiledning for OEP

Offentleglova

Forvaltningsloven

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Om personvern, sikkerhet og offenleglova på nve.no