Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.07.2022

Begreper i vassdrags- og energisektoren

NVE har utviklet et datasett med fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter.

Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse, der de settes i sammenheng. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende.

{{selectedTaxon.caption[lang]}}

, {{altName.value[lang]}}

{{selectedTaxon.properties['concept.definition'][0].value[lang]}}

{{selectedTaxon.properties['entity.description'][0].value[lang]}}

{{char}}