Publisert 28.07.2022 , sist oppdatert 11.01.2023

Begreper i vassdrags- og energisektoren

NVE har utviklet et datasett med fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter.

Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse, der de settes i sammenheng. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende. Lurer du på hydrologiske begreper kan du finne en oversikt her: Hydrologisk ordliste (nve.no)

{{selectedTaxon.caption[lang]}}

, {{altName.value[lang]}}

{{selectedTaxon.properties['concept.definition'][0].value[lang]}}

{{selectedTaxon.properties['entity.description'][0].value[lang]}}

Laster data

{{char}}