NVE arbeider med å dokumentere, bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

NVE etablerte i 2003 Museumsordningen; en faggruppe i en ny og utradisjonell form som et museum i nettverk. Faste hovedsamarbeidspartnere er Anno Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft‑ og Industristadmuseum i Tyssedal. Museumsordningen samarbeider også om relevante temaer på prosjektbasis med museer landet rundt.

Formålet er å ivareta Olje‑ og energidepartementets sektoransvar på kulturminnefeltet og sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøve sin kulturforvalterrolle på en tilfredsstillende måte.

Museumsordningens oppgaver dekker spekteret fra kulturminnene langs vannstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografier og faghistorie. Et av hovedmålene hittil har vært å tilgjengeliggjøre omfattende stoff om kraftutbygging og om livet langs elvene på internett, slik at både skolene og menigmann lett skal kunne finne spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta.

 

Kulturminner i kart

Det er mange anlegg å velge mellom, og de som omtales, skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det har derfor vært en omfattende og utfordrende oppgave å bestemme hvilke anlegg som skal være med. Mange andre kunne vært med, enten i tillegg til eller i stedet for ett eller flere av anleggene som nå presenteres. Resultatet skal derfor ikke tolkes dit hen at det bare er anleggene som er presentert her, som er bevaringsverdige som kulturminner.

Pågående prosjekter

Fullførte prosjekter

Kontaktinformasjon

NVEs Museumsordning er en del av seksjon for Informasjonsforvaltning og Kulturhistorie (AIK), Administrasjonsavdelingen. 

Siri Slettvåg,
seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40/928 40 448
epost: ssl@nve.no

Helena Nynäs
kulturminnerådgiver
tlf. 995 818 13
epost: hmn@nve.no

Stig Storheil,
fotoarkivar og ansvarlig Digitalt Museum
tlf. 22 95 93 33/984 013 25
epost: stst@nve.no

Unn Yilmaz
kulturminnerådgiver og prosjektleder for DOKIVER
tlf. 22 95 94 52/909 444 82
epost: unyi@nve.no

Sidsel Hindal
leder kulturhistorieteamet,  prosjektleder for "Kampen om Alta"
tlf. 480 06 055
epost: sihi@nve.no

Daniel Ellingsen Lund
webutvikler
epost: dael@nve.no

Frode Sørskaar
bibliotekar
tlf: 924 975 84
epost: frso@nve.no

Museumsnettverket

Museumsordningen er basert på samarbeid med aktuelle museer gjennom et nettverk. Aktørene har et særlig ansvar for å sette seg inn i, holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer som har betydning for NVEs forvaltningsområder. I tillegg til våre to hovedsamarbeidsmuseer har vi prosjektsamarbeid med andre relevante museer.

Vi arbeider innenfor et landsdekkende perspektiv med å:

  • formidle med særlig vekt på barn og unge
  • utarbeide temaplaner relatert til vassdrags- og energisektorens kulturminner
  • tilgjengliggjøre NVEs historiske materiale

www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 990 15 628
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

flommer.no

Bli med på en spennende reise til vassdrag rundt om i landet og lær om alt fra Storofsens herjinger på Østlandet til stengselsfiske i Tana.

flommer.no er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Anno Norsk Skogmuseum på Elverum.

Innholdet er beregnet for skoleelever fra 5. – 7. trinn. Vi ønsker at nettstedet skal være et bidrag til prosjektarbeid og undervisning i skolen.

Nettstedet fokuserer på flom, natur og kultur. Innholdet presenteres gjennom filmer, animasjoner, bildeserier og spennende oppgaver og artikler.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

www.nvim.no

Dag Endre Opedal
tlf. 53 65 00 57 / 907 30 769
epost: dagendre@nvim.no

vasskrafta.no

Vår vannkrafthistorie er mer enn 100 år gammel og er svært interessant. Den gjenspeiler også vår samfunnsutvikling, ikke minst etter unionsoppløsningen med Sverige.

vasskrafta.no er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) i Tyssedal.

Nettstedet er beregnet for bruk i ungdomskolen og videregående skole. Det er ønskelig at det også fører til økt interesse for teknologi, miljø og realfag.

Prosjektets mål er å være viktig kilde til kunnskap om utnyttelsen av vannets energi i Norge i et historisk perspektiv.

www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 913 93 572
epost: steinar.arntzen@t-fk.no

Kanalen
Ved Hogga sluser i Telemarkskanalen Foto: Helena Nynäs, NVE, 2008