NVE: Vassdrags- og energihistorie

NVE dokumenterer, bevarer, gir tilgang til og formidler vassdrags- og energihistorie.

NVE har et oppdrag med å ivareta Olje‑ og energidepartementets (OED) sektoransvar for kulturminnefeltet. Vårt andre oppdrag fra OED med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorien gjør vi sammen med våre samarbeidsmuseer - Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk skogmuseum på Elverum. I tillegg til et bredt samarbeid med en rekke fagmiljøer.

Vi har valgt ut 227 kulturminner med høy kulturminneverdi i hele Norge som spenner fra store anlegg til små forbygninger. Det er dammer, kraftverk, transformatorstasjoner, kraftledninger og vassdragstekniske anlegg. Vi forvalter også foto, gjenstander, arkivdokumenter og minnesamlinger.

Vi jobber på mange områder og på ulike måter, fra saksbehandling, via FoU-prosjekter til formidling.

I 2021 fyller NVE 100 år. Vi vil markere det på ulike måter, blant annet i form av en jubileumsutstilling. Glimt fra vår historie finner du her.

Vår store satsning KRAFTLANDET - nytt nettsted for nettsted for vassdrags- og energihistorie - ble lansert 16. februar 2021. 

Utstillingen "Kampen om Alta", om Norges mest omstridte kraftutbygging, er stadig på vandring i Norge. Nettutstillingen kan oppleves her.

Utstillinger

Storofsen

Kulturminner

NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling. For å identifisere viktige anlegg og kunne gjøre prioriteringer med hensyn til ivaretakelse av kulturminneverdier, har NVE gjort et utvalg av til sammen 227 verneverdige anlegg med høy kulturminneverdi. Anleggene er presentert i fire temaplaner: Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminner, Dammer som kulturminner og Kulturminner i vassdrag. Anleggene eies av kommuner, fylkeskommuner, statlige eller private selskaper, eller privatpersoner. Det er derfor viktig med samarbeid med både eiere og kulturminneforvaltning for å ivareta anleggenes kulturminneverdier.

Se oversikt over de 227 statlig listeførte kulturminnene. Anleggene er også lagt inn i Riksantikvarens tjenester Askeladden og Kulturminnesøk.

NVE har utviklet en standard for dokumentasjon av sektorens kulturminner, og et samtykkeskjema som skal brukes når personer blir avbildet eller intervjuet. Standarden skal implementeres i et digitalt registreringsskjema, som vil bli brukt når det stilles vilkår om dokumentasjon i konsesjonssaker. Det vil etter hvert komme egne eksempler på dokumentasjon som veiledning. Les mer om utviklingen av standarden under fullførte prosjekter: DOKIVER.

 

Se NVEs utvalgte kulturminner i kart

 

Pågående prosjekter

Fullførte prosjekter

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i NVEs Kulturhistorieteam i seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie eller våre kollegaer på Kraftmuseet og Anno Norsk skogmuseum. 

Siri Slettvåg,
seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40/928 40 448
epost: ssl@nve.no

Sidsel Hindal
koordinator kulturhistorieteam
tlf. 480 06 055
epost: sihi@nve.no

Stig Storheil,
fotoarkivar,
ansvarlig DigitaltMuseum
tlf. 22 95 93 33/984 013 25
epost: stst@nve.no

Christine Snekkenes,
kulturhistorisk rådgiver,
prosjektleder NVE 100 år
tlf. 408 63 698
epost: chsn@nve.no

Unn Yilmaz Eide
kulturminnerådgiver
tlf. 22 95 94 52/909 444 82
epost: unyi@nve.no

Helena Nynäs
kulturminnerådgiver
tlf. 995 81 813
epost: hmn@nve.no

Daniel Ellingsen Lund
webutvikler
epost: dael@nve.no

Frode Sørskaar
kunnskapsorganisator
tlf: 924 975 84
epost: frso@nve.no

www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 990 15 628
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

flommer.no

Bli med på en spennende reise til vassdrag rundt om i landet og lær om alt fra Storofsens herjinger på Østlandet til stengselsfiske i Tana.

flommer.no er et samarbeid mellom NVE og Anno Norsk Skogmuseum på Elverum.

Innholdet er beregnet for skoleelever fra 5. – 7. trinn. Vi ønsker at flommer.no skal være et bidrag til prosjektarbeid og undervisning i skolen.

Nettstedet fokuserer på flom, natur og kultur. Innholdet presenteres gjennom filmer, animasjoner, bildeserier og spennende oppgaver og artikler.

flommer.no blir ikke lenger oppdatert da Kraftlandet, en ny nettside for vassdrags- og energihistorie er under utvikling. 

Logo Kraftmuseet Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

www.kraftmuseet.no

Mette Haraldsen
tlf. 53 65 00 54 / 481 37 116
epost: mette@kraftmuseet.no

vasskrafta.no

Vår vannkrafthistorie er mer enn 100 år gammel og er svært interessant. Den gjenspeiler også vår samfunnsutvikling, ikke minst etter unionsoppløsningen med Sverige.

vasskrafta.no er et samarbeid mellom NVE og Kraftmuseet i Tyssedal.

Nettstedet er beregnet for bruk i ungdomskolen og videregående skole som en sentral kilde til kunnskap om utnyttelsen av vannets energi i Norge i et historisk perspektiv. Det er ønskelig at innholdet fører til økt interesse for teknologi, miljø og realfag.

vasskrafta.no blir ikke lenger oppdatert da Kratlandet, en ny nettside for vassdrags- og energihistorie er under utvikling.

 

Logo Telemarkskanalen

www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 913 93 572
epost: steinar.arntzen@t-fk.no

Kanalen
Ved Hogga sluser i Telemarkskanalen Foto: Helena Nynäs, NVE, 2008