NVE dokumenterer, bevarer, gir tilgang til, belyser og formidler vassdrags- og energihistorie.

NVE har et oppdrag med å ivareta Olje‑ og energidepartementets (OED) sektoransvar på kulturminnefeltet. Vårt andre oppdrag fra OED med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorien gjør vi sammen med våre samarbeidsmuseer - Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk Skogmuseum på Elverum. I tillegg til et bredt samarbeid med en rekke fagmiljøer.

Vi har valgt ut 227 kulturminner med høy kulturminneverdi i hele Norge som spenner fra store anlegg til små forbygninger. Det er dammer, kraftverk, transformatorstasjoner, kraftledninger og vassdragstekniske anlegg. Vi forvalter også foto, gjenstander, arkivdokumenter og minnesamlinger.

Vi jobber på mange områder og på ulike måter, fra saksbehandling til FoU-prosjekter. Noen av våre hovedsatsninger nå er:

  • Konferansen DOKIVER 2018 – Hvorfor kulturminnedokumentasjon? som arrangeres i Tyssedal 19.-20. september.
  • Utstillingen "Kampen om Alta" om den omstridte kraftutbyging i Norge med Mer kraft eller vern av natur? som hovedproblemstilling. Se den på nett eller som vandreutstilling.
  • Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner.

Se våre utvalgte kulturminner

 

Pågående prosjekter

Fullførte prosjekter

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i NVEs Kulturhistorieteam i seksjon for Informasjonsforvaltning og Kulturhistorie (AIK) eller våre kollegaer på Kraftmuseet og Anno Norsk Skogmuseum. 

Siri Slettvåg,
seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40/928 40 448
epost: ssl@nve.no

Helena Nynäs
kulturminnerådgiver
tlf. 995 818 13
epost: hmn@nve.no

Stig Storheil,
fotoarkivar,
ansvarlig DigitaltMuseum
tlf. 22 95 93 33/984 013 25
epost: stst@nve.no

Unn Yilmaz
kulturminnerådgiver,  prosjektleder for DOKIVER
tlf. 22 95 94 52/909 444 82
epost: unyi@nve.no

Sidsel Hindal
koordinator kulturhistorieteamet,  prosjektleder for "Kampen om Alta"
tlf. 480 06 055
epost: sihi@nve.no

Daniel Ellingsen Lund
webutvikler
epost: dael@nve.no

Frode Sørskaar
bibliotekar
tlf: 924 975 84
epost: frso@nve.no

www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 990 15 628
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

flommer.no

Bli med på en spennende reise til vassdrag rundt om i landet og lær om alt fra Storofsens herjinger på Østlandet til stengselsfiske i Tana.

flommer.no er et samarbeid mellomNVE og Anno Norsk Skogmuseum på Elverum.

Innholdet er beregnet for skoleelever fra 5. – 7. trinn. Vi ønsker at nettstedet skal være et bidrag til prosjektarbeid og undervisning i skolen.

Nettstedet fokuserer på flom, natur og kultur. Innholdet presenteres gjennom filmer, animasjoner, bildeserier og spennende oppgaver og artikler.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

www.nvim.no

Dag Endre Opedal
tlf. 53 65 00 57 / 907 30 769
epost: dagendre@nvim.no

vasskrafta.no

Vår vannkrafthistorie er mer enn 100 år gammel og er svært interessant. Den gjenspeiler også vår samfunnsutvikling, ikke minst etter unionsoppløsningen med Sverige.

vasskrafta.no er et samarbeid mellom NVE og Kraftmuseet i Tyssedal.

Nettstedet er beregnet for bruk i ungdomskolen og videregående skole. Det er ønskelig at det også fører til økt interesse for teknologi, miljø og realfag.

Prosjektets mål er å være viktig kilde til kunnskap om utnyttelsen av vannets energi i Norge i et historisk perspektiv.

www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 913 93 572
epost: steinar.arntzen@t-fk.no

Kanalen
Ved Hogga sluser i Telemarkskanalen Foto: Helena Nynäs, NVE, 2008