Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.08.2015 , sist oppdatert 07.10.2021

Vassdrags- og energihistorie

NVE dokumenterer, bevarer, gir tilgang til og formidler vassdrags- og energihistorie.

NVE har et oppdrag med å ivareta Olje‑ og energidepartementets (OED) sektoransvar for kulturminnefeltet. Vårt andre oppdrag fra OED med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorien gjør vi sammen med våre samarbeidsmuseer - Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk skogmuseum på Elverum. I tillegg til et bredt samarbeid med en rekke fagmiljøer. Vi jobber på mange områder og på ulike måter, fra saksbehandling, via FoU-prosjekter til formidling.

Vi har valgt ut kulturminner med høy kulturminneverdi i hele Norge som spenner fra store anlegg til små forbygninger. Det er dammer, kraftverk, transformatorstasjoner, kraftledninger og vassdragstekniske anlegg. Vi forvalter også foto, gjenstander, arkivdokumenter og minnesamlinger.

Digitale utstillinger

Prosjekter

Pågående prosjekter

Fullførte prosjekter

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i NVEs Kulturhistorieteam i seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie eller våre kollegaer på Kraftmuseet og Anno Norsk skogmuseum. 

Siri Slettvåg,
seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40/928 40 448
epost: ssl@nve.no

Sidsel Hindal
koordinator kulturhistorieteam
tlf. 480 06 055
epost: sihi@nve.no

Stig Storheil,
fotoarkivar,
ansvarlig DigitaltMuseum
tlf. 22 95 93 33/984 013 25
epost: stst@nve.no

Christine Snekkenes,
kulturhistorisk rådgiver,
prosjektleder NVE 100 år
tlf. 408 63 698
epost: chsn@nve.no

Unn Yilmaz Eide
kulturminnerådgiver
tlf. 22 95 94 52/909 444 82
epost: unyi@nve.no

Helena Nynäs
kulturminnerådgiver
tlf. 995 81 813
epost: hmn@nve.no

Daniel Ellingsen Lund
webutvikler
epost: dael@nve.no

Frode Sørskaar
kunnskapsorganisator
tlf: 924 975 84
epost: frso@nve.no

www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 990 15 628
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

www.kraftmuseet.no

Mette Haraldsen
tlf. 53 65 00 54 / 481 37 116
epost: mette@kraftmuseet.no

Logo Telemarkskanalen

www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 913 93 572
epost: steinar.arntzen@t-fk.no