Vassdrags- og energihistorie

Vi i NVE dokumenterer, gir tilgang til og formidler vassdrags- og energihistorie.

Fullførte prosjekter