Publisert 25.11.2019 , sist oppdatert 13.12.2023

Taksonomiprosjekt

For en større bevissthet rundt begrepsbruk utvikler vi en egen begrepsliste for NVE.

Begrepslisten vil gjøre lagring av og søking etter dokument enklere og mer forutsigbar, både for interne og eksterne brukere. Men begrepslisten vil også være et nødvendig grunnlag for andre tjenester: elektroniske skjemaløsninger vil kunne hente verdier fra en ordnet begrepsliste.

Sammen med folk i fagavdelingene kartlegger vi gjeldende faguttrykk tilknyttet NVEs ulike virkeområder. Begrepene registreres og knyttes til hverandre gjennom relasjoner. Slik kobling muliggjør en mer presis og forutsigbar lagring og søking av dokument, og gjør elektroniske skjemaløsninger brukervennlige.  

Begrepslisten vil dessuten være tilgjengelig for eksterne virksomheter ved behov for NVE-relaterte begrep gjennom åpen kildekode.