Publisert 11.01.2024 , sist oppdatert 12.01.2024

Historisk arkiv skannes og gjøres tilgjengelig for alle

I 2023 startet vi en stor satsning på digitalisering av fysisk arkivmateriale.

Isgang Glomma, Bandak 1063. Foto: Syver Roen, NVE.

NVEs omfattende arkiv inneholder både saksarkiv, som konsesjonssaker, og en stor og unik samling av fotografi og film som dokumenterer vassdrags- og energihistorien.  

De to siste årene har vi digitalisert rundt 30 000 fotografier og filmer. Vi har prioritert bilder fra ismålinger 1950–1981, en samling av høy kulturhistorisk verdi.  

Materialet digitaliseres, gjøres tilgjengelig og formidles til alle.  Ferdig materiale kan du se i NVEs mediearkiv: Alle filer offentlig - FotoWeb (fotoware.cloud). Og vi publiserer et utvalg kulturhistorisk fotomateriale på DigitaltMuseum.