Publisert 08.07.2020 , sist oppdatert 19.02.2024

Kraftlandet

Hva betyr vassdrags- og energihistorien for oss i dag? I vårt nye nettsted "Kraftlandet" er målet å gjøre utvalgte deler av norsk historie relevant for et bredt publikum.  

Foss ved Lekum kraftverk, Lekumsåa i Eidsberg (2000). Foto: Arne T. Hamarsland/NVE.

Vår historiefortelling tar utgangspunkt i forholdet mellom menneskene og naturen. Norsk natur er rik på kraftressurser som vi mennesker har utnyttet i vår samfunnsutvikling, ikke uten omkostninger. Og naturkreftene er sterke, de lar seg ikke alltid kontrollere av oss mennesker. 

Gjennom en serie tematiske episoder vil vi formidle problemstillinger innen utbygging av vannkraften og andre energiformer, breenes betydning, flom og skred. Gjennom tekst, foto, video og lyd ønsker vi å gi et innblikk i utvalgte deler av et rikholdig materiale og trekke tråder både bakover i fortiden og å se fremover. Ikke minst ønsker vi å inspirere til å se sammenhenger mellom fenomen, beslutninger og konsekvenser.     

Kraftlandet utvikles av NVE, Kraftmuseet og Anno Norsk skogmuseum i nært samarbeid med kommunikasjons- og designbyrået Knowit. Nettstedet erstatter flommer.no og vasskrafta.no