Publisert 01.11.2012 , sist oppdatert 25.05.2021

Vann- og energiforvaltning : glimt fra NVEs historie

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) ble grunnlagt i 1921. Men forløperen til NVE kan følges tilbake til 1804, og bruken av våre vassdrag er omtalt i våre eldste lover fra rundt år 1000.

Erosjonssikring i Orkla. Tegningen viser sikringsarbeid etter flombrudd i 1868 og 1879. NVEs arkiv.

Mange har bidratt underveis i arbeidet med publikasjonen. Spesielt nevnes Sverre Sivertsen og Tore Langset for faglige tekstinnspill. Elisabeth Bjørsvik (Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum) og Tove Nedrelid har gitt kommentarer til manuset. Kari Ansnes har vært billedredaktør. Hovedansvarlig for sluttproduktet er Per Einar Faugli. Arbeidet med utgivelsen er gjort i regi av etatens Museumsordning.