Publisert 07.12.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

Vassdrags- og energisektoren inn i Askeladden

NVEs fire temaplaner for kulturminner er langt på vei lagt inn i Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge – Askeladden.

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. – Bilde: Riksantikvaren

NVEs Museumsordning har utarbeidet fire temaplaner som viser et utvalg av nasjonalt bevaringsverdige kulturminner i vassdrags- og energisektoren. Disse kulturminnene er langt på vei lagt inn i Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge – Askeladden.

Videre arbeides det med å legge inn bilder og lage formidlingsvennlige tekster om disse kulturminnene til Kulturminnesøk, en formidlingsportal basert på data fra Askeladden.

Kulturminnesøk Kulturminnesøk