Publisert 11.03.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

NVE på Digitalt Museum

NVE s historiske bildemateriale er nå tilgjengelig på Digitalt Museum! Nå er vi i godt selskap blant Norges ledende museer og samlinger og gjør fotografier tilgjengelig fra våre samlinger i en nasjonal database.

Mann over hengebro med foss i bakgrunnen. Langs ruten Ålfotbreen til Ålfoten. Viser fossen ovenfor "lille" Åskåra. Foto: NVE, 19.07.1966

Materialet som nå gjøres tilgjengelig er fra vassdrags- og energihistorien som NVE har et særskilt sektoransvar for. Fra hydrologiske gjenstander til store kraftstasjoner. Fra breforskning til elvestrekninger. Fra dramatiske flombilder til kraftlinjer. Samlet vil dette gi et bilde av Norges nyere historie som ikke er presentert tidligere. Fotografiene som legges ut vil ha en liberal lisens som åpner for gjenbruk i høy oppløsning. Vi håper på berikelse av våre data gjennom gjenbruk, tilbakemeldinger fra engasjerte brukere og historier knyttet til NVEs ansvarsfelt over fotografier fra hele Norges land.

Vi bryter ned kunnskapssiloene!

I NVE ønsker vi å bryte ned kunnskapssiloene og ved å dele informasjon og data på nasjonale databaser. På denne måten vil NVEs historie og arkivmateriale gjøres tilgjengelig for alle som er interessert og vi vil være på vei mot en samlet informasjonsforvaltning. I offentlig sektor i dag er det stort fokus på delingskultur og åpne data. Vi ser at informasjon og data finnes på mange forskjellige databaser, som ofte ikke snakker sammen til tross for at de samlet sett utfyller hverandre. Flere delprosjekter i seksjon for arkiv, bibliotek og Museumsordning kombinert med deltagelsen på Digitalt Museum er ledd i et større prosjekt om å løfte data opp i den nasjonale infrastrukturen og demokratisere tilgangen til informasjon i offentlig sektor. Vi vil rive ned kunnskapssiloene, samle ulike datakilder og formidle dette ut til offentligheten!

Kraftutbyggingen i Glomfjord.jpg
Kraftutbygging i Glomfjord. Foto: NVE

Fotoarkivar og ansvarlig for Digitalt Museum i NVE

Stig Storheil
Tlf. 22 95 93 33 / 98 40 13 25
Epost: stst@nve.no

{{img.item.fields.delving_title}}
{{img.item.fields.dc_description}} - Foto: {{img.item.fields.dc_creator}}