Publisert 01.09.2013 , sist oppdatert 19.10.2021

Dammer som kulturminner

Prosjektet "Dammer som kulturminner" har som mål å presentere et utvalg som viser mangfoldet av damtyper i Norge.

Skollenborg – Foto: NVE

Hensikten er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å øke kunnskapen om dammers betydning og historie.

Dammene med tilhørende anlegg representerer en viktig del av den industrielle historien i Norge. De utgjør et fundamentalt element i mange typer helhetlige anlegg. Et eksempel er dammer konstruert for å muliggjøre fløtning av tømmer; et annet er dammer som magasinerer både drikkevann og vann til kraftproduksjon.

Alle hovedtyper; tre-, mur-, betong- og fyllingsdammer er representert. Utvalget inneholder både sjeldne, spesielle og vanlige dammer. Vi har etterstrebet å gi et så mangfoldig bilde av dammers bruksområder som mulig. Det har vært et mål å oppnå en geografisk spredning innenfor utvalget. Et kronologisk snitt har kun delvis vært mulig å oppnå på grunn av hyppig usikkerhet med hensyn til alder. Vi har brukt flere innfallsporter til et meget stort materiale, og utvalgets sammensetning har derfor, som tilsiktet, sterk variasjon.

Vi vil understreke at utvalget ikke må oppfattes dit hen at det kun er disse 95 dammene som er interessante som kulturminner og verdt å ta vare på.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Helena Nynäs, kulturminnerådgiver (NVE)
tlf. 995 81 813
epost: hmn@nve.no