Publisert 01.12.2015 , sist oppdatert 22.09.2023

NVE-huset

I 2004 varslet Riksantikvaren fredning ved enkelte deler av NVE-bygget, som en del av Entras landsverneplan. Når planleggingen rundt  ombygging av huset ble påstartet, fredet Riksantikvaren fasade og innervegger, samt kantinen, vestibylen i hovedinngangen, det sentrale trapperommet og møterom i 7 etasje. I tillegg ble kontorene i femte og sjette etasje i sør- og østfløy fredet. Dette ble gjort for å kunne bevare et fullstendig tidsbilde av 60-tallets kontorvirksomhet og organisering av kontorbygg.  Det var gjort relativt få endringer opp gjennom årene, noe som lettet arbeidet med å bevare og restaurere bygget.

Etter tilbakeflyttingen til bygget i 2011 har man fått moderne kontorlokaler med mer åpne romløsninger, bedre isolasjon og ventilasjon, man har også beholdt det historiske suset og identiteten knyttet til bygget helt fra 1964.

{{ photo.title }}

{{ photo.title }}

27. oktober 1964 ble NVE-bygget overlevert

Vi som har vårt daglige virke i Middelthuns gate 29 i Oslo er stolte av bygget vi jobber i. NVE har laget en liten digital fotoutstilling som feirer de flotte detaljene som utgjør helheten, blant annet utformet av arkitektene Fr. Lykke-Enger og Knut Enger, kunstnerne Odd Tandberg og Nic Schiøll samt rehabiliteringen ved Dark Arkitekter AS.