Publisert 13.12.2016 , sist oppdatert 09.06.2022

Kampen om Alta

Alta-utbyggingen er den kraftutbyggingen i Norge som har fått størst opp­merk­som­het i det politiske miljøet og i den offentlige debatten. Vi har snakket med både de som var for og de som var i mot å bygge ut Alta-Kautokeinovassdraget på 1970-tallet. Vi ble møtt med en stor åpenhet og raushet fra begge sider. 

Virdnejavri dam under bygging — Foto: Knut Ove Hillestad, NVE, juli 1986

Vi har også dukket ned i deler av av det enorme arkivmaterialet som finnes om saken. Vår hovedproblemstilling var mer kraft versus naturvern. Resultatet av vårt mest omfattende tverrfaglige samarbeid med Kraftmuseet og Skogmuseet er en omfattende nettutstilling og en vandreutstilling.

Alta kraftverk med Virdnejavri dam er på grunn av de sterke interessemotsetningene i forbindelse med utbyggingen blitt et sammensatt symbol, hvor både samepolitikk, naturvern og vannkraftpolitikk i Norge inngår. Alta kraftverk er etter utbyggingen i tillegg blitt en uoffisiell måleenhet i Norge. Det refereres gjerne til hvor mange ”Altakraftverk” en ny kraftutbygging vil gi som årlig energiproduksjon. Status som måleenhet bidrar til at hele anlegget har jevnlig oppmerksomhet fra allmennheten.


Nettutstillingen kan du ser her. Vi anbefaler å se den i Chrome, Firefox eller Safari.

Vandreutstillingen 
24. april - 8. mai 2018: NVEs hovedkontor, Oslo 
11. - 27. mai 2018: Norsk Teknisk Museum, Oslo
2. juni - 20. september 2018: Kraftmuseet, Tyssedal
ca. 25. september - 15. oktober 2018: Statkrafts hovedkontor, Oslo
18. - 19. oktober 2018: Konferansen Norske Energidager
5. november 2018 - ut mai 2019: Anno Norsk Skogmuseum, Elverum
15. juni - 5. september 2019: Justismuseet, Trondheim
1. oktober 2019 - ca. 20. august 2020: Alta Museum, Alta 
8. september – 31. oktober 2020: Guovdageainnu Meahcceguovddáš, Kautokeino
5. november 2020 - 31. januar 2021: Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg
6. februar - 9. mai 2021: Rørosmuseet 
2. februar - 30. april 2022: Anno Norsk skogmuseum, Elverum  

Fra sommeren 2022 står utstillingen permanent på Kraftmuseet i Tyssedal.