Kraftverk: Alta

Alta er et elvekraftverk på østsiden av Altaelva. Kraftverket utnytter et fall på 185 meter. Det var i drift fra 1987. Utbyggingen var svært omstridt og førte til store demon­strasjoner. Få andre kraftverk opplever så mye oppmerksomhet knyttet til driften. Ingen andre kraftverk i Norge har så stor reguleringshøyde og høy dam.

Alta inngangsportal, tipp og grustak — Foto: Knut Ove Hillestad, NVE, 1989