Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Svartisen

Svartisen kraftverk i Nordland fylke ble satt i drift i 1993. Kraftverket representerer dermed en utbygging seint på 1900-tallet. Samlet installasjon vil være på 600MW når det andre aggregatet blir satt i drift. Fallhøyden som utnyttes er på 585 meter.

Portalbygg ved Svartisen kraftverk — Sissel Riibe, NVE, 2009

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Nordland

Kommune: Meløy

I drift: 1993

Installasjon: 350 MW

Fallhøyde: 585 meter

Nåværende eier: Statkraft Energi AS

Kraftstasjon: I fjell

Magasin: Ja

Antall aggregater: 1

Viktige momenter

  • politikk, utbygging og vern
  • stor utbygging for sin tid
  • inntak under isbre
  • anleggsteknikk
  • miljø og landskap
  • utbyggingsløsningen totalt sett
  • kontinuitet
  • inngår i Landsverneplan Statkraft

Kilder

Litteratur:

  • Brekke, Ola (1991): ”Svartisen kraftverk. Arrangement og driftsopplegg i forbindelse med tilløpstunnel” i Fjellsprengnings-konferansen 1991. Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund, Oslo.
  • Hveding, Vidkunn (1992): Vannkraft i Norge. Universitetet i Trondheim, NTH, Trondheim.