Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 17.04.2018

Alta

Alta er et elvekraftverk på østsiden av Altaelva. Kraftverket utnytter et fall på 185 meter. Det var i drift fra 1987. Utbyggingen var svært omstridt og førte til store demon­strasjoner. Få andre kraftverk opplever så mye oppmerksomhet knyttet til driften. Ingen andre kraftverk i Norge har så stor reguleringshøyde og høy dam.

Alta inngangsportal, tipp og grustak — Foto: Knut Ove Hillestad, NVE, 1989

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Finnmark

Kommune: Alta

I drift: 1987

Installasjon: 150 MW

Fallhøyde: 185 meter

Nåværende eier: Statkraft Energi AS

Kraftstasjon: I fjell

Magasin: Nei

Antall aggregater: 2

Viktige momenter

 • omstridt utbygging
 • høyesterettsdom
 • ”målestokk” for kraftutbygging
 • driften av kraftverket
 • elvekraftverk med høyt fall
 • stor, massiv hvelvdam
 • arkitektur og landskapspleie
 • inngår i Landsverneplan Statkraft

Kilder

Litteratur:

 • Hillestad, Knut Ove (1993): ”Alta kraftverk i landskapet” i Kraft og miljø nr. 4. NVE, Oslo.
 • Køber, Kjell (1981): Alta-utbyggingen har mange sider. Oslo.
 • Næsje, Tor Fredrik (red.) (1998): Altalaksen. Kultur, kraftutbygging og livsmiljø. Alta kommune, Alta.