Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gir oss de store linjene i energipolitikken, og toppsjefene i noen av de viktigste selskapene i og rundt kraftbransjen forteller oss hvordan verden ser ut fra deres ståsted. Du får som vanlig siste nytt fra NVE, og vi får innblikk i hvilke energisaker som står høyest på agendaen i EU.

Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet og overgangen fra fossil til fornybar kraftproduksjon gir både muligheter og utfordringer. Mer vind- og solkraft, hjemme og ute i Europa, utfordrer kraftsystemet. Det gjør også elbillading og annet strømforbruk med høy effekt. Strøm brukes på nye områder, for eksempel i maritim sektor der en står midt inne i en omfattende elektrifisering.  Ny teknologi gir nye muligheter for å balansere kraftsystemet. Smarte målere og automatiske styresystemer gjør at forbrukerfleksibilitet er blitt et stort tema.

Hvordan skal systemoperatøren, nettselskapene og forbrukerne arbeide sammen for at nettet skal balanseres på en mest mulig effektiv måte? Hvordan kan digitalisering bidra til å løse utfordringene vi står overfor?

Det bygges mye vindkraft, mens det ikke investeres så mye i vannkraft. Hva skal til for at vannkraften, som er grunnmuren i det norske kraftsystemet, fortsatt skal bidra til vekst og næringsutvikling i hele landet?

Norges energidager vil, også i år, være møteplass for representanter fra NVE og aktørene i kraftbransjen.Velkommen til Scandic Fornebu 18.-19. oktober!

Mer informasjon og påmelding!