Publisert 31.08.2015 , sist oppdatert 15.01.2024

Om oppdraget

NVE har et oppdrag med å ivareta Energidepartementets (ED) sektoransvar for kulturminnefeltet og med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorie.

Arbeidet med å dokumentere, bevare, gi tilgang til og formidle vassdrags- og energihistorien gjør vi sammen med våre samarbeidsmuseer - Kraftmuseet i Tyssedal og Anno Norsk skogmuseum på Elverum. I tillegg har vi et bredt samarbeid med en rekke fagmiljøer. Vi jobber på mange områder og på ulike måter, fra saksbehandling, via FoU-prosjekter til formidling.

Vi har valgt ut kulturminner med høy kulturminneverdi i hele Norge som spenner fra store anlegg til små forbygninger. Det er dammer, kraftverk, transformatorstasjoner, kraftledninger og vassdragstekniske anlegg. Vi forvalter også foto, gjenstander, arkivdokumenter og minnesamlinger.

Samarbeidsmuseer