Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 15.02.2024

Søknad- og innrapporteringsordninger

Søknader

 
Søknad om opprinnelsesgarantier (NVE-0001)  Les mer
Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft (NVE-0002)  Les mer
Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen (NVE-0011)  Les mer
Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt (NVE-0014)  Les mer
Søknad om konsesjon etter vannressursloven (NVE-0031)  Les mer
Søknad om tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (NVE-0035) Les mer
Søknad om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (NVE-0041)(Kun  kommuner kan søke) Les mer

Søknad om midlertidig tillatelse vannkraft (NVE-0052)    

Les mer

Søknad om finansiering av FoU for nettselskaper (NVE-0056)

Les mer

Pliktige innrapportering til NVE 

 
Innrapportering av spenningskvalitet (NVE-0036) Les mer 
Innrapportering av kontaktopplysninger til KBO (NVE-0044) Les mer
Innrapportering om nettleie (NVE-0038) Les mer
Innrapportering av økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft – «eRapp2» (RME-0008) Les mer
Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS (smarte målere) (NVE-0012) Les mer
Innrapportering skriftlig kontroll Energilovforskriften §3-6 (NVE-0040)(Kun for nettselskap som har fått varselsbrev) (Ikke i bruk)

Melding

 
Melding om elsertifikatplikt (NVE-0013)  Les mer
Melding om idriftsettelse av vindturbiner (NVE-0024)  Les mer
Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk (NVE-0018)  Les mer
Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt (NVE-0032)  Les mer
Melding om av naturfareutredninger - flom og skred (NVE-0055) Les mer

Klagesaker og høring

 
Klage og henvendelse om AMS (Smarte målere) (NVE-0012) Les mer
Klage på nettselskap/klage på nettleie (NVE-0030)   Les mer
Høringsuttalelse (NVE-0033)  Les mer

Fagdatabaser

 
Damdatabasen SIV (NVE-0019) Les mer       
Vassdragsteknisk ansvarlig (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner) Les mer
Fagansvarlig damsikkerhet (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)     Les mer
Teknisk anleggsregister for anlegg i regional- og sentralnett (NVE-0025) Les mer
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring  

 

Krav for innlogging

For å fylle ut og sende inn trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. Det er som regel leder av virksomheten eller IT som kan delegere rettigheten.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3.

Personopplysninger og GDPR

NVE må vi være sikre på hvem vi kommuniserer med. Gjennom innlogging vil du bli bedt om å oppgi fødselsnummer. Vi bruker dette til å hente øvrige personopplysninger fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette er navn, e-post, mobilnummer, valgt digital postboks og reservasjonsstatus.

Alle brukerdata i innsendte skjema slettes som standard automatisk 3 dager etter innsending fra skjemaløsningen. Lagrede skjema som ikke er innsendt slettes vanligvis etter 3 måneder.

Personopplysningen som samles inn ved innsendelse lagres videre i NVEs sakssystem. Informasjonen brukes som sakshistorikk og kontaktinformasjon for at NVE skal kunne svare elektronisk på din henvendelse, eller sende deg svaret som vanlig papirpost hvis du har reservert deg.

Personopplysninger vil ikke bli videresendt eller brukt i andre sammenhenger.

Digital postkasse:

Med digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende deg brev med vedtak, helseopplysninger eller andre brev med viktig eller sensitivt innhold.

Her kan du velge digital postkasse

Elektronisk varslingsadresse:

Mobilnummeret ditt og e-postadressen din er dine elektroniske varslingsadresser. Når vi sender deg et vedtak eller andre brev med viktig innhold, skal du varsles på det mobilnummeret eller den e-postadressen du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Her kan du oppdatere din kontaktinformasjon:
https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon