Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 19.03.2024

Klage på nettselskap eller kraftleverandør

Vet du at du kan klage på nettselskapet eller kraftleverandøren din til RME? I boksene under kan du finne informasjon om ulike tema. Når du velger tema kan du også sende en klage til RME.  Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlige, om ikke annet følger av lov eller forskrift. Vedtak i klagesaker blir publisert på RME sine nettside.