Publisert 10.05.2022 , sist oppdatert 01.07.2024

Supplerende tildelingsbrev for RME

Her finner du en oversikt over RMEs supplerende tildelingsbrev. Dette brevet er et tillegg til NVEs tildelingsbrev, og gir detaljer om våre økonomiske rammer og hva vi skal jobbe mot. Brevet hjelper til med å sette rammene for vårt arbeid i det gjeldende året.