Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 13.12.2023

Fellesfakturering

Fellesfakturering av strøm og nettjenester fra kraftleverandøren innebærer at kundene bare forholder seg til kraftleverandøren ved betaling for strøm og nettjenester. Å gi kraftleverandørene like muligheter til fakturering av nettjenestene, bidrar til like konkurransevilkår for kraftleverandørene og konkurransen i sluttbrukermarkedet styrkes.

Det å motta én felles faktura for strøm og nettjenester har vist seg å være viktig for mange strømkunder. I en undersøkelse publisert av NordREG i 2018 svarte 70 % av de norske respondentene at felles fakturering strøm og nettjenester har betydning for deres valg av kraftleverandør. Tradisjonelt har det ofte vært slik at kun kraftleverandører som er integrert med det lokale nettselskapet kunne tilby felles fakturering. Dersom konkurrerende kraftleverandører ikke har mulighet til å tilby felles fakturering, vil dette fungere som en barriere mot bytte av kraftleverandør. Dette vil påvirke konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet negativt.

Gjennomfakturering

Nettselskapet plikter å utføre fakturering av nettjenester på en måte som sikrer enkel markedsadgang og legger til rette for en effektiv kraftomsetning. Nettselskap som tilbyr felles fakturering skal gjøre dette på like og ikke-diskriminerende vilkår. På tross av at felles fakturering anses å være et viktig konkurransefortrinn, har det i all hovedsak kun vært kraftleverandører som er organisert i samme konsern eller selskap som nettselskapet, som har benyttet seg av den tradisjonelle løsningen for felles fakturering via nettselskapet.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskap som tilbyr den tradisjonelle løsningen for felles fakturering via nettselskap, også må tilby gjennomfakturering til de kraftleverandører som ønsker det. Ved gjennomfakturering skal nettselskapet sende faktura for betaling for nettjenester til kundens kraftleverandør, som betaler på vegne av kunden. Kraftleverandøren fakturerer kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen. Dermed får kunden én felles faktura for nettjenester og strøm.