Nettvirksomhet

RME regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester. Markedet for overføring av strøm er derfor et naturlig monopol. RME regulerer nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.