Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 05.10.2021

Leveringskvalitet

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. 

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

En viktig del av oppfølging og regulering av leveringskvaliteten i Norge er avbruddsrapportering fra nettselskapene og publisering av avbruddsstatistikk. RME publiserer hvert år avbruddsstatistikk for alle nettselskapene, fylkene og totalt for hele landet. Statistikkene forteller blant annet om hvor mange avbrudd kundene hos hvert nettselskap har opplevd og hvor lange avbruddene har vært.

Er du misfornøyd med leveringskvaliteten kan du ta det opp med ansvarlig nettselskap i området. Dersom du ikke er fornøyd med nettselskapets behandling og/eller avgjørelse i saken kan bringe saken inn til RME for avgjørelse. På siden om klage på leveringskvalitet er det mer informasjon om hvilke saker RME tar til behandling og hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å bringe saken inn for RME.

RME fører tilsyn med nettselskapenes håndtering av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Tilsyn blir gjennomført ved at selskapene besøkes eller ved at vi ber om at informasjon sendes til oss.