Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 12.11.2021

Europeisk regelverksutvikling

Kraftmarkedet blir mer harmonisert og integrert i Europa.

Kraftsystemet i Europa blir stadig mer integrert. Det europeiske regelverket blir i større grad harmonisert og utformet med en høyere detaljeringsgrad enn tidligere. Dette er nødvendig for moderniseringen av kraftsystemet for å tilrettelegge for mer fornybar kraftproduksjon og elektrifisering. EØS-relevant regelverk implementeres i Norge. Det er viktig for RME å påvirke aktivt utviklingen av nytt regelverk og å overvåke praktiseringen av eksisterende regelverk på nordisk og europeisk nivå. RME samarbeider med andre  reguleringsmyndigheter i Europa gjennom ACER og CEER. I tillegg har Norge et aktivt samarbeid med de andre nordiske reguleringsmyndighetene gjennom NordREG.

En økt harmonisering av nasjonale lovverk og rammebetingelser vil legge til rette for mer integrerte og effektive markeder i Norden og Europa. Parallelt med innføringen av et felles europeisk regelverk, pågår det også en betydelig videreutvikling av det nasjonale regelverket. Formålet med dette arbeidet er å sikre velfungerende konkurranse, styrke insentivene til effektiv drift og utvikling av kraftnettet, samt legge til rette for den grønne omstillingen og en hensiktsmessig utnyttelse av ny teknologi.