Inntektsrammedata for nettselskapene

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) beregner årlig en inntektsramme for alle nettselskapene i Norge. Nedenfor har vi sammenstilt data og resultater fra de ulike inntektsrammeberegningene. 

Inntektsrammedata er inndelt i tre ulike tabellvisninger:

Resultater: tabellen viser resultatene fra inntektsramme-beregningen, inkludert blant annet selve inntektsrammen, effektivitetsresultater og informasjon om referenter. Dette er selskapsspesifikke verdier som gjelder for et gitt inntektsrammeår og en gitt type beregning.

Grunnlagsdata: tabellen inkluderer data som blir brukt som input i inntektsrammeberegningen. Tabellen inkluderer verdier for fem historiske år, ettersom deler at de årlige analysene baserer seg på gjennomsnittsobservasjoner. Dette er selskapsspesifikke verdier som gjelder for et gitt inntektsrammeår og en gitt type beregning.

Forutsetninger: denne tabellen inkluderer forutsetninger som blant annet referanserente, KPI og koeffisienter fra rammevilkårs-korrigeringen i kostnadsnormmodellen. Dette er verdier som gjelder på tvers av selskaper for et gitt inntektsrammeår og en gitt type beregning.

Merk at det finnes flere beregninger per inntektsrammeår. Tabellene vil i utgangspunktet vise verdier fra vedtaks-beregningen. Dersom denne beregningen ikke er tilgjengelig, vil tabellene vise den nyeste tilgjengelige typen.

Foreløpig beregning: dette er den første beregningen vi gjør av en inntektsramme. Beregningene publiseres i starten av november året før inntektsrammen skal gjelde for. På dette tidspunktet bruker vi anslag på hva kraftpriser, renter og inflasjon vil være for inntektsrammeåret.

Varsel: denne beregningen publiseres i starten av desember året før inntektsrammen skal gjelde for. Vanligvis vil vi bruke de samme anslagene på kraftpris, renter og inflasjon som i den foreløpige beregningen.

Vedtak: denne beregningen gjør vi etter at året for inntektsramme er over, når vi kjenner de faktiske forutsetningene om kraftpriser, renter og inflasjon for inntektsrammeåret. Beregningen publiseres i februar året etter det inntektsrammen gjaldt for.

Etter klagebehandling, foreløpig og endelig: ved eventuelle feil i et inntektsrammevedtak, vil vi gjøre en korreksjon i vedtaket som fattes to år senere. Eks. i forbindelse med inntektsramme for 2024, gjør vi en reberegning av inntektsrammen for 2022. Beregningen bygger på samme forutsetninger som det opprinnelige vedtaket. Foreløpig reberegning publiseres i starten av desember året etter inntektsrammen gjaldt for, sammen med det nyeste varselet. Endelig reberegning publiseres i februar tre år etter det inntektsrammen gjaldt for, sammen med det nyeste vedtaket.

Trykk på refresh eller åpne nettleseren din på nytt dersom rapporten ikke vises.
Spørsmål eller innspill til rapporten kan sendes til mohh@nve.no