Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 09.02.2023

Inntektsrammer

Her finner du informasjon om nettselskapenes inntektsrammer, både de mest aktuelle og de historiske. Alle data som er benyttet til å fastsette inntektsrammene er publisert under inntektsrammen for det enkelte år.

Her kan du lese mer om den økonomiske reguleringen av nettselskaper og hvordan inntektsrammene fastsettes

NVE benytter gratisprogramvaren R til beregning av inntektsrammer (IRiR). Det betyr at alle kan få tilgang til, og innsyn i koden som til en hver tid er gjeldende. Følg knappen "IRiR" i høyremenyen for mer informasjon.