Inntektsrammer

Her finner du informasjon om nettselskapenes inntektsrammer. Alle data som er benyttet til å fastsette inntektsrammene er publisert under inntektsrammen for det enkelte år. Vi har også publisert sammenstilte inntektsrammedata for nettselskapene i en egen nettbasert løsning: Inntektsrammedata for nettselskapene - NVE

Her kan du lese mer om den økonomiske reguleringen av nettselskaper og hvordan inntektsrammene fastsettes

NVE benytter gratisprogramvaren R til beregning av inntektsrammer (IRiR). Det betyr at alle kan få tilgang til, og innsyn i koden som til en hver tid er gjeldende. Følg knappen "IRiR" i høyremenyen for mer informasjon.