Publisert 09.02.2023 , sist oppdatert 08.02.2024

Inntektsrammer for 2023 - vedtak

RME vedtar inntektsrammer for 2023 på 39,6 milliarder for alle nettselskapene, hvor inntektsrammene for Statnett og Nordlink utgjør 14,5 milliarder kroner.

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

 • Referanserente: 8,36 %
 • Referansepris på kraft (kr/MWh)
  • NO1: 856,96 
  • NO2: 954,73 
  • NO3: 506,00
  • NO4: 398,01 
  • NO5: 857,67
 • KPI2023/2021: 1,116 (til justering av KILE)
 • KPI-lønn2023/2021: 1,065 (til justering av drifts- og vedlikeholdskostnader)

Endring i inntektsrammer for 2023 mellom varsel og vedtak

Inntektsrammene for 2023 ble varslet i desember 2022. Da benyttet vi estimater for inflasjon, kraftpris (2051,3 kr/MWh for NO1, 2051,3 kr/MWh for NO2, 438,2 kr/MWh for NO3, 404,6kr/MWh for NO4 og 1968,5 kr/MWh for NO5) og referanserente (7,61 %). Vi har nå oppdatert forutsetningene med faktiske observasjoner for 2023. Kraftprisene er vesentlig redusert som følge av dette og referanserenten har økt med 0,75 prosentpoeng. Ellers bruker vi samme beregningsmetode ved varsel, men med enkelte korreksjoner i økonomiske og tekniske data som følge av regnskapskontroll, tilsyn og andre tilbakemeldinger.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2023

Vi øker vekten på kostnadsnormen fra 60 til 70 prosent

Fra og med 2023 skal kostnadsnormen telle 70 prosent, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6. Denne endringen er nærmere beskrevet i RME-rapport 1/2019 side 10–14. 

Vi endrer rammevilkårskorrigeringen i kostnadsnormmodellen

Vi har endret korrigering for rammevilkår i modell for å beregne kostnadsnorm. Denne endringen er nærmere beskrevet i RME-rapport 10/2022

For lokalt distribusjonsnett korrigerer vi for følgende rammevilkår: 

 • Bar- og blandingsskog høy bonitet
 • Faktor 1 (løvfall): løvskog med høy bonitet, innmating fra produksjon, helning og snø som klistrer seg til trær
 • Faktor 2 (kyst): Sterk vind nær kyst, salting og nett i vann
 • Faktor 3 (frost): snøfokk, snø, kulde og sterk vind

For regionalt distribusjonsnett korrigerer vi ikke lenger for rammevilkår. 

Overgangsordning

For 2023 og 2024 har vi innført en overgangsordning der vi beregner et tillegg i kostnadsnormen for selskapene som får nedgang i inntektsramme som følge av endringer i rammevilkårskorrigeringen. For 2023 beregner vi inntektsrammene med ny og gammel rammevilkårskorrigering og differansen danner grunnlag for tillegget i kostnadsnorm både for inntektsrammen 2023 og 2024. For 2023 legges hele differansen til kostnadsnormen, og for 2024 legges 90 prosent av den samme differansen til kostnadsnormen. Kostnadsnormen utgjør 70 prosent av inntektsrammen.

Referansepris på kraft

Vanligvis bruker vi en felles estimert referansepris på kraft i varsel om inntektsrammer. Siden det for tiden er store prisforskjeller mellom områdene, benytter vi estimat på referansepris på kraft per prisområde i beregningene for inntektsramme 2023. De er basert på EPADs som er terminkontrakter for prisdifferanser mellom områdeprisene. Disse markedene er mindre likvide enn terminkontraktene på systemprisen, men vi mener de likevel vil kunne treffe faktisk pris per område for 2023 bedre enn én felles pris for alle nettselskapene.

Re-beregning av inntektsramme for 2021

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2023 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2021. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2021 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av en korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet inntektsramme for 2023. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er publisert på nettsiden vår, sammen med varsel om inntektsramme for 2023.