Gassdistribusjon

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er reguleringsmyndighet for omsetning av naturgass på land i Norge. Med innføring av tredje energimarkedspakke fikk RME oppgaver knyttet til godkjenning av vilkår for tredjepartsadgang og tariffer.