Publisert 08.02.2024 , sist oppdatert 21.02.2024

Ny strømteknologi gir deg bedre kontroll

Digitaliseringen av kraftbransjen, gjennom for eksempel smarte strømmålere, gjør at du i større grad kan tilpasse strømforbruket ditt og spare strøm. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes. 

Smarte strømmålere (AMS) gir oppdaterte tall om strømforbruket  

Nesten alle husholdninger i Norge har i dag en smart strømmåler (AMS). Disse målerne sender oppdaterte tall i sanntid til nettselskapet hele døgnet. 

I tillegg til at nettselskapet får tallene, kan du som husholdningskunde gi ulike apper tilgang til dataene fra den smarte strømmåleren din. På den måten kan appene formidle strømforbruket ditt til deg og gi deg gode råd om hvordan du kan spare strøm og endre forbruket ditt. Du kan også kjøpe inn og koble til eksternt avlesningsutstyr til AMS-måleren din og dermed få tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk. Da må du først åpne den såkalte HAN-porten. Hvordan du får åpnet HAN-porten, kan du lese mer om her. 

Du kan lese mer om strømmåleren din her. 

Du kan spare mye ved å få oversikt over strømforbruket ditt 

Norske husholdningskunder kan spare minst elleve prosent strøm ved å få oversikt over strømforbruket sitt og følge råd fra appene. Hvis kundene tar i bruk løsninger som automatiserer og styrer strømforbruket, kan de spare dobbelt så mye. Det viser en rapport utført av VaasaETT på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Du finner hele rapporten her. 

Forbrukerfleksibilitet – en mulighet for å sikre nok strøm 

Vi bruker stadig mer strøm, og nettet bygges ut for å sikre kapasiteten. Samtidig ser NVE på andre løsninger, for eksempel å koble ut eller redusere strømforbruket i de timene hvor kapasiteten er anstrengt. Dette kalles forbrukerfleksibilitet.  

THEMA Consulting Group har utarbeidet en rapport om de mulighetene forbrukerfleksibilitet gir. Rapporten belyser blant annet hva som skal til for at nettselskapene skal benytte seg av strømkundenes og strømleverandørens evne og vilje til å begrense forbruket og produksjonen av strøm – i stedet for å investere i større nettkapasitet.  

Du kan lese hele rapporten her (PDF).