Publisert 28.03.2023

Regelverk

Reguleringen av denne sektoren er nedfelt i lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) og forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften). Naturgassloven og naturgassforskriften stiller krav til at distribusjonsnett for gass skal være åpent for tredjepartsadgang slik at leverandører kan levere gass til kunder tilknyttet nettet. Dette er et regelverk som legger til rette for økt konkurranse.