Publisert 28.10.2021 , sist oppdatert 26.03.2024

Kontaktinformasjon til RME

Her finner du nødvendig kontaktinformasjon til RME. 

Sentralbord

Tlf. (+47) 22 95 95 95

Telefontider:
09:00-10:30 og 11:30-14:00

RME

E-post: rme@nve.no
Fax: 22 95 90 00 

Besøks- og postadresse

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua

0310, Oslo