Publisert 28.10.2021 , sist oppdatert 07.03.2022

Kontaktinformasjon til RME

Her finner du nødvendig kontaktinformasjon til RME. 

Sentralbord

Tlf. (+47) 22 95 95 95
Telefontider:
08.00–15.00 (15. mai –14. sept)
08.00–15.45 (15. sept –14. mai)
E-post: rme@nve.no
Fax: 22 95 90 00 

Besøksadresse
Middeltunsgt 29, Oslo

 

 

Postadresse
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo